יש לכם עדשות מגע להתנסות חינם?

לא, העדשות הינם סטריליות ואסור ע"פ תקן להעביר מעין אחת לחברתה
אי לכך במקרה של עדשות אין דרך מדידה כי כל פתיחה מחייבת השמדה של המוצר.